Aqua Training Meeting 23.10.2016

godzina
10:00-11:00 REJESTRACJA
11:00-11:30 SAF AQUA® Training
Prowadzące: J. Apolinarska, M. Kamińska, K. Markowska, K. Sobczak
11:40-12:10 SAF AQUA® Board
Prowadząca: J. Apolinarska
12:20-12:50 SAF AQUA® Tubing
Prowadząca: K. Sobczak
13:00-13:30 SAF AQUA® Balance
Prowadząca: K. Markowska
13:40-14:10 AcquaPole® Boxing Bag
Prowadząca: J. Apolinarska, K. Sobczak
14:20-14:50 SAF AQUA® Ball
Prowadząca: M. Kamińska
15:00-15:30 AcquaPole® Elastic Band
Prowadzący: K. Markowska, K. Sobczak
15.40-16.10 SAF AQUA® Board
Prowadzące: J. Apolinarska
16.20-16.50 SAF AQUA® Extreme Cross
Prowadzące: M. Kamińska, K. Markowska
16.50-17.00 SAF AQUA® Grande Finale
Prowadzące: J. Apolinarska, M. Kamińska, K. Markowska,
K. Sobczak

 

Opieka merytoryczna: dr Krzysztof Pietrusik