Rejestracja – Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są wymagane.

Dane do faktury

Tekst pomocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Manufaktura Dorota Warowna z siedzibą w Konstancin-Jeziorna (kod: 05-520) przy ul. Sosnowej 6 moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych firmy Manufaktura Dorota Warowna w Konstancin-Jeziorna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Administratorem pobranych ode mnie danych osobowych jest firma Manufaktura Dorota Warowna z siedzibą w Konstancin-Jeziorna (kod: 05-520) przy ul. Sosnowej 6.

Wyrażam zgodę na przysyłanie mi przez firmę Manufaktura Dorota Warowna z siedzibą w Konstancin-Jeziorna (kod: 05-520) przy ul. Sosnowej 6 na mój adres elektroniczny informacji handlowej firmy Manufaktura Dorota Warowna w Konstancin-Jeziorna i podmiotów z nią współpracujących